WELKOM BY BARNLAB

TERUGVOER MET VOEDINGSBELEGGING

Barnlab is ‘n veevoermaatskappy wat alle lewende hawe insluit en word besit deur Kaonne Investments (Pty) Ltd, tesame in ‘n vennootskap met Wildswinkel. Deur unieke tegnologieë, kernvaardighede en innoverende voedingsformulerings kan Barnlab jou ‘n hoër opbrengs op jou voerbelegging gee en ondersteun, asook hoë kwaliteit produkte voorsien wat aan die boer se behoeftes voldoen. Kaonne Investments (Pty) Ltd was gestig in 2005 deur ‘n geselekteerde groep individue wat hul kundigheid oor baie jare in die veevoerindustrie gekombineer het.

Om by die groter besigheidsmodel in te pas, het die belanghebbendes begin fokus op ‘n uitbreidingstrategie, deur die vestiging van hulle eie voermeulens in geselekteerde areas in Suid Afrika.

Barnlab se eerste voermeule is in die Vereeniging area, Gauteng in 2014 gevestig. Tans besit Barnlab 3 fabrieke (Vereeniging, Riviersonderend en Vryburg) met ‘n totale kapasiteit van 12 000 ton per maand en subkontrakteer ‘n ander voermeule in die Cullinan area om voerprodukte vir spesifieke klïente in spesifieke areas te voorsien.

Die mikpunt met die voermeulebesigheid is om geselekteerde hoë-intensiteit diereproduksie areas met ‘n ideale ligging in verskeie provinsies te betree met gespesialiseerde voeraanlegde en sodoende die voerbesigheid se voetspoor uit te brei. Uitbreidings geskied deur verkrygings, vennootskappe, uitbreiding van bestaande infrastruktuur of nuwe ontwikkelings. Ten einde die uitbreidingstrategie te implementeer is konsessies van die Barnlab handelsmerk beskikbaar gemaak en pasgemaak vir spesifieke vennootskappe, solank dit voordelig is vir al die betrokke partye asook ons klïente.

Barnlab se aandeelhouers het met hierdie vervaardigingsaanlegte sy besigheid geposisioneer om die veevoerbesigheid nasionaal te groei. Ervare en hoogs gerespekteerde individue word voortdurend by die netwerk betrek om die kundigheidspoel by Barnlab uit te brei.

Hierdie belanghebbendes en kundiges vul mekaar aan en werk nou saam om ‘n interaktiewe, talentvolle en wêreldwyd gerespekteerde professionele span te vorm wat hulle kennis kombineer om sodoende ‘n totale pakket van produkte en konsepte aan te bied wat waarde toevoeg tot die totale lewende hawe bedryf en verwante landbou sektor. Barnlab se huidige fokus is om die herkouer en enkelmaag diere industrie uit te brei deur waarde toegevoegde tegnologie aan ons kliënte te voorsien om sodoende die kliënte se beleggingswaarde in veevoere te verbeter.

Unieke innoverende tegnologiese voerformuleringsmodelle is ontwikkel wat deur die Barnlab kundiges gebruik word ten einde voordele te genereer by klïente om ons van ander veevoerverskaffers te differensieer.

Waardes

  • Om onberispelike tog meetbare waarde toe te voeg deur uitstekende diens aan ons kliënte te lewer wat ‘n beter opbrengs op voerbelegging sal meebring.
  • Ons streef daarna om almal op ‘n eerlike manier te behandel wat spreek van vertroue, respek, integriteit, eerlikheid en lojaliteit en sodoende ‘n kultuur van samewerking en respek te vestig.

Visie

  • Om die mees betroubare handelsmerk te word wat u sal help om die hoogste opbrengs op u voerbelegging te realiseer.

Missie

  • Om die beste tegnologieë te identifiseer en dan pas te maak vir die klïente.
  • Bied oplossings wat wetenskaplik gegrond is om die mees effektiewe produksie in diere te voorsien.
  • Verhoogde winste vir ons klïente te realiser.
  • Ons streef daarna om die mees innoverende veevoermaatskappy in Afrika te wees.
  • Aanstelling van die mees bekwame mense wat alle hulpbronne optimaal benut.
  • Ons streef voorts daarna om ‘n verskil in lewende hawe diere se produksie te genereer wat meetbare waarde sal toevoeg en sodoende effektiwiteit sal verseker.

 

Die Formule Vir Vooruitgang

+27 (012) 664 0484

info@barnlab.co.za

7 Murati Ave Lyttleton Manor Pretoria Suid Afrika