Lêhen Reeks

Jonghen Voerreeks

BarnHen is die Barnlab Jonghen produkreeks is geformuleer en ontwerp om aan al die nutriëntbehoeftes te voldoen van ‘n lêhen tydens die grootmaakfase om te verseker dat die hen die volle genetiese protensiaal sal bereik gedurende die produksiefase.

Hierdie reeks word gevoer vanaf dagoud tot en met punt-van-lê of 16 weke.

Lêhen Voerreeks

BarnLay is die Barnlab Lêhen voerreeks wat wetenskaplik geformuleer en ontwerp is om voldoende nutriënte te voorsien aan lêhenne vanaf punt-van-lê tot en met uitskorting. Hierdie produk is ontwerp om eiergrootte, produksie en winsgewendheid te optimaliseer.  

Uitvlught

Pullet Volledige Voerreeks

MPPS401 BarnHen Jonghen Aanvangs (V 26697)

Hierdie produk is ontwikkel om in die voedingsbehoeftes van jonghenne vanaf die ouderdom van 2 weke tot 6 weke te voldoen en fokus op skeletale en orgaan ontwikkeling.

MPPS402 BarnHen Jonghen Groeier (V 26698)

Hierdie produk is ontwikkel om in die voedingsbehoeftes van jong henne vanaf ouderdom 7 weke tot ongeveer 12 weke te voldoen en fokus op skeletale-ontwikkeling, spierontwikkeling en orgaanontwikkeling.

MPPS403 BarnHen Ontwikkeling (V 26699)

Hierdie produk is ontwikkel om in die voedingsbehoeftes te voldoen van jong henne vanaf ouderdom 13 weke tot ongeveer 15 weke te voldoen.

Lehen Volledige Voerreeks

MLHC100 Barnlay Top 20 (V 26687)

Die Barnlay 20 produkte word gebruik vanaf punt-van-lê tot en met 40 weke van ouderdom. Gedurende hierdie fase is die hen nog steeds in die groeifase terwyl piekproduksie bereik word. Hierdie rantsoen voldoen aan al die nutriëntbehoeftes vir groei en produksie.

MLHC101 Barnlay Top 40 (V 26688)

Die Barnlay 40 produkte word vanaf 40 weke tot en met 60 weke van ouderdom gevoer. Hierdie rantsoen voldoen aan al die nutriëntbehoeftes om eierproduksie en liggaamsreserwes te volhou.

MLHC102 Barnlay Top 60 (V 26689)

Die Barnlay 60 produkte word vanaf 60 weke ouderdom gevoer. Hierdie rantsoen help om kalsiumuitputting te voorkom en om veerkwaliteit, eiergrootte en lewerfunksie te handaaf.

Vryburg

Pullet Volledige Voerreeks

MPPS400 BarnHen Pre-starter (V 26696)
This product is used during the pre-starter phase from day-old to 2 weeks of age where growth is focused on skeletal and organ development.
MPPS401 BarnHen Starter (V 26697)
This product is used during the starter phase from 3 weeks to 6 weeks of age where growth is focused on skeletal and organ development.
MPPS402 BarnHen Grower (V 26698)
This product is used during the growth phase from 7 weeks to 12 weeks of age where growth is focused on frame development, muscular development and organ development.
MPPS403 BarnHen Developer (V 26699)
This product is used during the growth phase from 13 to 15 weeks of age where the focus is on achieving the correct frame size and weight at point of lay. This ration helps to control body weight. Building energy reserves and maintaining organ development is important during this phase.
MPPS404 BarnHen Pre-Lay (V 26700)
This product is used during the pre-lay phase from 16 weeks to point of lay at 18 weeks of age where the focus is on building calcium reserves, energy reserves and maintaining body weight.

Lehen Volledige Voerreeks

MLHC100 Barnlay Top 20 (V 26687)
The Barnlay 20 products are used from point of lay up to 40 weeks of age. During this phase the hen is still growing whilst reaching peak production. This ration will provide the required nutrients for growth and egg production.
MLHC101 Barnlay Top 40 (V 26688)
The Barnlay 40 products are used from 40 to 60 weeks of age. This ration will provide the required nutrients to sustain egg productions and body reserves
MLHC102 Barnlay Top 60 (V 26689)
The Barnlay 20 products are used from 60 days of age onwards. This ration will help prevent skeletal calcium depletion, help maintain feather quality and egg size and assist in liver function.

Die formule vir bevordering

+27 (012) 664 0484

info@barnlab.co.za

7 Murati Ave Lyttleton Manor Pretoria Suid Afrika