Ons Mense

Die hoogs gekwalifiseerde Barnlab span met diverse ondervinding in voeding, veevoervervaardiging, en plaasdier produksiestelsels funksioneer in strategiese samewerkingooreenkomste in die totale lewende hawe voer- en produksie industrieë tot voordeel van hul klïente. Die Barnlab span het verder heelwat ondervinding in senior posisies in korporatiewe maatskappye (Bestuur, Tegnies, Aankope, Vervaardiging, en Bemarking) en word tans geag as van die beste in hulle onderskeie velde van belangstelling.

Almal het Veekunde grade verwerf met nagraadse kwalifikasies soos onder andere, Honneurs, Meesters en Ph.D. grade en is geregistreer as Professionele Veekundige Wetenskaplikes met SARNAP. Die span het ook ‘n groot internasionale netwerk en gereelde interaksie met kundiges van oor die wêreld om sodoende te verseker dat die nuutste tegnologie intyds ingespan word om lewende hawe produksie doeltreffend te bevorder.

Ondervinding wat binne die Barnlab span bestaan:

 • ‘n Verskeidenheid landboubesighede oor a wye spektrum van diverse industrieë
 • Uitvoerende bestuur
 • Internasionale ondervinding en netwerke
 • Plaaslike en internasionale konsultasie vir veevoer-en verwante besighede
 • Alle aspekte van dierevoeding
 • Innoverende formulering deur koste: voordeel optimalisering van diëte vir alle lewende hawe produksiesisteme
 • Voer modellering – Alle spesies
 • Praktiese ondervinding (op die plaas)
 • Lewende hawe produksie bestuur
 • Veekundige sisteme
 • Besigheids-/Bemarkins ontwikkeling en Tegniese Bemarking
 • Aankope, logistie en die bestuur van voermeulens
 • Makro Roumateriaal aankope en Graan verhandeling/verskansing
 • Doeltreffendheidsoptimalisering van voermeulens en plase
 • Kwaliteitstelsels
 • Voermeule Laboratoriums en Ontledingsprogramme

Die formule vir bevordering

+27 (012) 664 0484

info@barnlab.co.za

7 Murati Ave Lyttleton Manor Pretoria Suid Afrika