Suiwel Voerreeks

Barnlab bied ‘n verskeidenheid van suiwelprodukte wat die laagste voerkoste per liter melk lewer en dus ‘n hoër opbrengs op belegging in die verskillende fases van produksie- en bestuurstelsels.

Die Barnlab Suiwelreeks is geformuleer met die nuutste voermodelleringstegnologie en is ontwikkel om ‘n hoë kwaliteit en gebalanseerde voer vir melkbeeste te bied. Die reeks is gemik om optimale groei en rumenontwikkeling vir kalwers te bewerkstellig, sowel as vir optimale melkproduksie, melksamestelling, vrugbaarheid en gesondheid vir koeie sodat hulle hul volle genetiese potensiaal kan bereik.

Riviersonderend

Kalwers

RKA003 Barnlab Complete Calf Basic (V 27287)
RKA001 Barnlab Complete Calf Classic (V 27288)
RKA002 Barnalb Complete Calf Advance (V 27286)
RKV020 Volvers Pille (V 17127)
RKG200 Barnlab 8 Plus (V 27937)

Suiwelmeel

RDA009 Barnlab Dairy 15 (V 13376)
RDA010 Barnlab Dairy 17 (V 14414)
RDA011 Barnlab Dairy 19 (V 19894)
RDA012 Barnlab Dairy 21 (V 23255)
RDA015 Barnlab Milkmaker 15 (V 17131)
RDA017 Barnlab Milkmaker 17 (V 27300)
RDA019 Barnlab Milkmaker 19 (V 27297)
RDA021 Barnlab Milkmaker 21 (V 27298)
RDM150 Barnlab Opstoom Plus (V 27939)
RDM151 Dry Cow Pellets (V 21520)

Uitvlught

Kalwers

RKA003 Barnlab Complete Calf Basic 16% (V 27287)
RKA001 Barnlab Complete Calf Classic 18% (V 27288)
RKA002 Barnalb Complete Calf Advance 21% (V 27286)
RKH300 Barnlab Heifer Performance Balancer (V 27934)
RKG200 Barnlab 8 Plus (V 27937)

Suiwelmeel

RZM2030 Nutrigenics HPC 40 NPN Free (V 27933)
RZM2040 Nutrigenics HPC 40 Standard (V 27943)

Vryburg

Kalwers

RKA003 Barnlab Complete Calf Basic (V 27287)
RKA001 Barnlab Complete Calf Classic (V 27288)
RKA002 Barnalb Complete Calf Advance (V 27286)
RKH300 Barnlab Heifer Performance Balancer (V 27934)

Suiwelmeel

RDA019 Barnlab Milkmaker 19 (V 27297)
RDA021 Barnlab Milkmaker 21 (V 27298)
RDM150 Barnlab Opstoom Plus (V 27939)
RZM2035 Nutrigenics HPC 40 Science (V 27941)

Die formule vir bevordering

+27 (012) 664 0484

info@barnlab.co.za

7 Murati Ave Lyttleton Manor Pretoria Suid Afrika