Tegniese Ondersteuning

Dr Hinner Köster

Dr Hinner Köster

(Ph.D. Animal Science – Kansas State University, USA)

(Pr. Sci. Nat. 400097/96)

Spesialiteit: Tegnologiese produkte, Beeste, Skape, Suiwel, Voerkrale, Intensiewe en Ekstensiewe stelsels vir herkouers en wild.

Dr Conrad Coetzer

Dr Conrad Coetzer

(Ph.D. Ruminant Nutrition – Kansas State University, USA)

(Pr. Sci. Nat. number: 400417/04)

Spesialiteit: Tegnologiese produkte, Proteïenverwerkingstelsels, Voerkrale, Skape, Beeste en Wild

 

Kenneth Botha

Kenneth Botha

(M. Vet. Sci.; Onderstepoort (SA))

(Pr. Sci. Nat. 400030/04)

Spesialiteit: Grootvee- en Kleinveevoeding (Suiwel & Skape), Skaap voerkrale, Kuilvoer, Voermeule stelsels en Voermeule Kwaliteitsysteme, Proteïenverwerkingstelsels, NIR sisteme

Christof Naudé

Christof Naudé

(M.Sc. Agric. Animal Science, University of Pretoria)

 (Cand. Sci. Nat. 119029)

Tegniese adviseur
Spesialiteit: Pluimvee