Tegniese Ondersteuning

Dr Hinner Köster

Dr Hinner Köster

(Ph.D. Animal Science – Kansas State University, USA)

(Pr. Sci. Nat. 400097/96)

Spesialiteit: Tegnologiese produkte, Beeste, Skape, Suiwel, Voerkrale, Intensiewe en Ekstensiewe stelsels vir herkouers en wild.

Dr Conrad Coetzer

Dr Conrad Coetzer

(Ph.D. Ruminant Nutrition – Kansas State University, USA)

(Pr. Sci. Nat. number: 400417/04)

Spesialiteit: Tegnologiese produkte, Proteïenverwerkingstelsels, Voerkrale, Skape, Beeste en Wild

 

Kenneth Botha

Kenneth Botha

(M. Vet. Sci.; Onderstepoort (SA))

(Pr. Sci. Nat. 400030/04)

Spesialiteit: Grootvee- en Kleinveevoeding (Suiwel & Skape), Skaap voerkrale, Kuilvoer, Voermeule stelsels en Voermeule Kwaliteitsysteme, Proteïenverwerkingstelsels, NIR sisteme. Barnlab Konsultant

 

Christof Naudé

Christof Naudé

(M.Sc. Agric. Animal Science, University of Pretoria)

 (Cand. Sci. Nat. 119029)

Tegniese adviseur
Spesialiteit: Pluimvee